PMD 2011

04.06.2011

Druhý ročník výstavy navštívilo opäť viac než 3500 návštevníkov. Našim zámerom bolo usporiadať niečo ako festival, priateľské stretnutie modelárov rôznych odborností pod jednou strechou a umožniť im predstaviť výsledky svojej modelárskej práce širokej laickej verejnosti. Naše pozvanie prijalo, a na výstave predstavilo svoje modely 165 modelárov zo Slovenska a Českej Republiky. Presný počet modelov sme nerátali, ale nahrubo zrátaných bolo niečo vyše 350. Rekord medzi zúčastnenými klubmi ustanovili vo svojej expozícii automodelári z Prešova, ktorých prišlo vyše 20 a každý z nich priniesol aspoň jeden model. Tvrdo im konkurovali brňáci, ktorí prišli síce iba dvaja, ale priviezli 43 veľkých modelov! Asi najmohutnejšiu expozíciu pripravil klub zo Žiliny. Ich majestátna flotila lodí a ponoriek zabrala riadny kus plochy. Prvou lastovičkou medzi detskými klubmi bola výstavka modelov vetroňov postavených mladými modelármi pod vedením pána Legutkého. Uvítal by som, ak by aj ďalšie CVČ, školy či záujmové krúžky prijali naše pozvanie. Verím, že časom sa PMD ustáli ako výročné stretnutie modelárov všetkých odborností z celého Slovenska a blízkeho zahraničia. Naša firma sa bude snažiť ako hlavný sponzor a organizátor vytvoriť také podmienky, aby sa u nás modelári a diváci cítili čo najpríjemnejšie a tešili sa na každý budúci ročník.

Foto: Marek Köver, Peter Molčanyi