PMD 2012

09.06.2012

Zámerom bolo usporiadať priateľské stretnutie modelárov rôznych odborností pod jednou strechou, a umožniť im predstaviť výsledky svojej modelárskej práce laickej verejnosti v čo najširšom meradle. Toto sa dokonale podarilo. Naše pozvanie prijalo a na výstave predstavilo svoje modely 266 modelárov zo Slovenska a Českej Republiky. Celkový počet vystavených a živo predvádzaných modelov nik nerátal, ale odhadom ich bolo vyše 550. Čo sa dialo na PMD, najlepšie ilustrujú fotografie nižšie. Preto sa nebudem siahodlho rozpisovať a len sa úctivo poďakujem všetkým divákom, ktorí trpezlivo vystáli rad na vstupe a venovali nám modelárom svoju pozornosť. Na konci PMD sme boli veľmi unavení, ale šťastní z toho ako sa toto stretnutie modelárov vydarilo. Myslím, že len málokto odchádzal sklamaný, pretože atmosféra podujatia bola fantastická. Nadšenie modelárov predvádzajúcich svoje unikátne výtvory bolo zreteľne viditeľné a prechádzalo aj na divákov.
Štatistika: -počet vystavovateľov: 266 jednotlivcov, 24 modelárskych klubov -počet vystavených modelov: odhadom 550 -počet návštevníkov: 3795, z toho približne 900 detí -organizačný štáb: 42 dobrovoľníkov