PMD 2014

14.06.2014

Popradský Modelársky Deň 2014

14. jún 2014, Aréna Poprad

ĎAKUJEM

Všetkým členom realizačného štábu, nezištným pomocníkom a podporovateľom zo srdca ďakujem za čas, um a prácu, ktoré venovali našej spoločnej výstave.

Vystavovateľom ďakujem za to, že prišli, mnohí z veľkej diaľky a na úkor svojho voľného času, za to že priniesli úžasné exponáty a celý deň ich nadšene predvádzali.

Divákom ďakujem za to, že prišli, zatlieskali a kúpou vstupenky osobne pomohli zrealizovať najväčšiu modelársku výstavu na Slovensku.

Jozef Anďal