PMD 2017

10.06.2017

8. ročník, Popradský Modelársky Deň 2017,  9.-10. jún 2017, OC MAX Poprad

ĎAKUJEME

členom a priaznivcom klubu RC model klub Poprad za množstvo práce a energie, ktorú nezištne venovali organizácii, vystavovateľom za to, že prišli mnohí z veľkej diaľky a obetovali svoj čas a energiu, sponzorom a podporovateľom za ich finančnú a materiálnu pomoc.