PMD NÁVŠTEVNÍCI INFO


Príjazd a parkovanie návštevníci:

PMD sa koná v športovej hale Aréna Poprad

Parkovanie návštevníci:
Pre návštevníkov je k dispozícii rozsiahle parkovisko pred halou. Časť parkoviska vedľa haly a celé parkovisko za halou sú vyhradená pre vystavovateľov. V prípade že by sa parkoviská zaplnili, odporúčame použiť parkoviská pri OC MAX a OC Kaufland, ktoré sú veľmi blízko (len cez cestu) a vzdialenosť je len na pár minút chôdze.

Poučenie - pravidlá pre návštevníkov PMD
Do zreteľne vyznačených a ohradených priestorov určených pre predvádzanie modelov je zakázaný vstup iných osôb než samotných modelárov ovládajúcich svoje modely.
Žiadame rodičov, aby nenechávali vstupovať deti do vyhradených zón, a to z dôvodu možného úrazu, ale aj možného poškodenia drahých modelov.
Rodičia nesú zodpovednosť za prípadné škody na modeloch spôsobené ich deťmi!
Je prísne zakázané dotýkať sa vystavených a predvádzaných exponátov bez osobného dovolenia majiteľa exponátu. Upozorňujeme návštevníkov, že spravidla ide o veľmi drahé a vzácne modely, preto nie je možné automaticky očakávať, že ich majitelia dovolia dotýkať sa, alebo vyskúšať si. Niektoré modely môžu byť aj nebezpečné pre neskúseného, alebo neinformovaného užívateľa.
Každý návštevník PMD by sa mal správať spoločensky vhodne, tak aby sa ostatní návštevníci ani vystavovatelia necítili obmedzovaní, alebo poškodzovaní. Požívanie alkoholických nápojov, alebo iných psychotropných látok pred začiatkom a počas trvania PMD sa neodporúča. Osoby pod viditeľným vplyvom alkoholu, alebo inej psychotropnej látky nebudú vpustené do haly, alebo budú z haly vykázané.
Organizátor si vyhradzuje právo vykázať z priestorov konania PMD osoby s nevhodným správaním.
Organizátor nenesie zodpovednosť za osobné veci návštevníkov, poškodené, stratené, či ukradnuté počas PMD.