PRAVIDLÁ RC TRUCK OKRUH

Na tejto stránke sú uverejnené pravidlá pre obe kategórie, RC truck klasik (ABS karoséria, šasi Tamiya truck) a RC truck sport (Lexan karoséria, šasi Tamiya TT-01/TT-02)

Vyhlásenie seriálu pretekov RC truckov na okruhu o titul majstra Slovenska RC modely áut kategórie Truck klasik a Truck lexan na okruhu

Pravidlá

Organizátori pretekov a všetci pretekári sú povinní tieto pravidlá poznať a dodržiavať všetky ich body.

1. Podstata pretekov

Preteky sú vypísané pre modely áut na elektrický pohon v mierke 1/14 v jedinej kategórii, podľa technického popisu modelu. Preteká sa na uzavretom okruhu s plochým povrchom.

Pre regulérne uznanie výsledkov v jednotlivých pretekoch musia štartovať najmenej 3 súťažiaci. Pre vyhlásenie majstra SR sa v seriáli musia celkovo zúčastniť najmenej 5 pretekári. To znamená, že ak v seriáli pretekov podľa kalendára prídu súťažiť na jednotlivé preteky vždy 3 rovnakí pretekári, tak preteky prebehnú, ale nebude na záver vyhlásený majster SR, lebo nebude splnená nadradená podmienka účasti najmenej 5 pretekárov v celom seriáli.

2. Prihláška na preteky

 • Pretekár je povinný prihlásiť sa na aktuálne preteky najneskôr 3 dni pred ich konaním.
 • Jeden jazdec môže prihlásiť len jeden model.
 • Prihlásiť sa dá písomne na e-mail andal(at)htmodel.sk, sms na +00421903605354
 • Pretekár uvádza: Meno, priezvisko, klub, model, číslo transpondéra, e-mail
 • Pretekár podaním prihlášky na preteky súhlasí s nasledovným: Pretekov sa zúčastňujem na vlastné riziko. Beriem na vedomie, že usporiadateľ neručí za žiadnu zdravotnú ani majetkovú ujmu, ktorá mi účasťou na pretekoch vznikne. Nesiem plnú zodpovednosť za všetky prípadné škody, ktoré komukoľvek spôsobím počas účasti na pretekoch a za správnosť údajov uvedených v prihláške.
 • Pretekár musí štartovať s modelom a frekvenciou, ktoré uviedol v prihláške.
 • Víťaz seriálu bude vyhlásený po skončení posledného preteku. Stane sa ním pretekár s najvyšším dosiahnutým počtom bodov za umiestnenie v jednotlivých pretekoch seriálu.
 • Víťaz seriálu je oprávnený používať titul "Majster Slovenskej republiky" v príslušnej kategórii za príslušnú súťažnú sezónu.
 • Ďalšie informácie o pretekoch budú zverejňované na internetovej stránke www.htmodel.sk, alebo na FB skupine klubu RC model klub Poprad

3. Všeobecné informácie

 • Preteky sa môžu konať na ľubovoľnom plochom povrchu bez nerovností a nečistôt (kamienky, hlina).
 • Do celkových výsledkov sa budú počítať 7 z 9 pretekov, pripadne 3 z 5, ak by neboli uskutočnené všetky.
 • Usporiadateľom je RC model klub Poprad, hlavným partnerom je HTmodel Poprad.
 • 230 voltový rozvod elektrickej energie je k dispozícii, stoly a stoličky si nosia pretekári vlastné.

4. Termíny pretekov

• Celkovo bude realizovaných 10 pretekov, ktorých termíny budú uverejnené v kalendári na tejto web stránke.

5. Štartovné
 • Na pretekoch konaných v OC MAX v spolupráci s firmou HTmodel, je štartovné zrušené.
 • V prípade ak sa do seriálu zaradí aj pretek konaný na inom mieste a organizovaný iným klubom, bude štartovné stanovené organizujúcim klubom.

6. Technický popis modelu:

Kategória Truck klasik

 • Povolené sú len maketové modely reálnych typov ťahačov (truckov) v mierke 1/14.
 • Karoséria je povolená len plastová (ABS, PSH, PUR). Lexanová a kovová karoséria je zakázaná.
 • Kabína musí byť bez strešného spojlera. Spätné zrkadlá sú povinné.
 • Na streche kabíny musí byť okno, alebo otvor pre umiestnenie transpondera.
 • Poloha transpondera musí byť nad osou prednej nápravy.
 • Povinný je transponder Robitronic.
 • Bočné kryty medzi kolesami sú povinné. Nesmie sa zhora zakrývať šasi za kabínou, točňa musí ostať pôvodná zo stavebnice, nesmie sa nahradiť imitáciou, jej poloha nie je stanovená.
 • Spojlery a prítlačné krídla nad zadnou nápravou sú zakázané.
 • Vonkajšie prídavné nárazníky, alebo ochranné rámy sú zakázané.
 • Minimálna pohotovostná (na štarte) hmotnosť modelu je predpísaná: 3,00 kg.
 • Model sa smie dovažovať na maximálnu hmotnosť: 3,50 kg.
 • Model musí byť kompletne dokončený, nie je povolený štart s rozostavaným projektom.
 • Karoséria a podvozok musia byt bezpečne spojené vždy, keď je model na dráhe
 • Model nesmie byt postavený tak aby bol nebezpečný, poškodzoval povrch dráhy alebo iné modely.

Kategória Truck lexan

 • Povolené sú len maketové modely reálnych typov ťahačov (truckov) v mierke 1/14.
 • Karoséria je povolená len lexanová, plastová a kovová karoséria je zakázaná.
 • Kabína musí byť bez strešného spojlera. Spätné zrkadlá sú povinné.
 • Na streche kabíny musí byť okno, alebo otvor pre umiestnenie transpondera.
 • Poloha transpondera musí byť nad osou prednej nápravy.
 • Povinný je transponder Robitronic.
 • Bočné kryty medzi kolesami sú povinné, točňa musí ostať pôvodná zo stavebnice, jej poloha nie je stanovená.
 • Spojlery a prítlačné krídla nad zadnou nápravou sú zakázané.
 • Vonkajšie prídavné nárazníky, alebo ochranné rámy sú zakázané, okrem zadného, ktorý je súčasťou stavebnice.
 • Minimálna pohotovostná (na štarte) hmotnosť modelu je predpísaná: 1,5 kg.
 • Model sa smie dovažovať na maximálnu hmotnosť: 1,9 kg.
 • Model musí byť kompletne dokončený, nie je povolený štart s rozostavaným projektom.
 • Karoséria a podvozok musia byt bezpečne spojené vždy, keď je model na dráhe
 • Model nesmie byt postavený tak aby bol nebezpečný, poškodzoval povrch dráhy alebo iné modely.

7. Šasi a pohon:

Kategória Truck klasik

 • Šasi je povinné zo stavebnice Tamiya, európskeho ťahača usporiadania 4x2. Zakázané je akékoľvek predĺženie, alebo skrátenie pozdĺžnikov rámu.
 • Zakázané sú zásahy do konštrukcie podvozku za účelom zníženia svetlej výšky. Táto musí ostať zachovaná rovnaká ako je v základnej stavebnici Tamiya.
 • Zakázané sú zasahy do konštrukcie podvozku, ktorých výsledkom by bol posun prednej, alebo zadnej nápravy ktorýmkoľvek smerom oproti originálnej stavebnici Tamiya.
 • Tlmiče zo stavebnice sa smú vymeniť za olejové.
 • Povolené je použitie tuningových ALU a Carbon dielov Tamiya/Carson, pre šasi TT-01/TT-02.
 • Nápravy nesmú byť rozšírené, kolesá nesmú presahovať obrys karosérie a blatníkov zo stavebnice.
 • Povolená je úprava prvkov riadenia prednej nápravy za účelom vylepšenia stability prednej nápravy a riadenia.
 • Povolená je konštrukčná úprava schránky baterky za účelom rýchlejšej výmeny baterky. Baterka nesmie byť viditeľná a nechránená.
 • Povinné je použitie originálnej prevodovky zo stavebnice Tamiya. Povolená je len taká úprava prevodovky, ktorá zabezpečí trvalo zaradený 2. stupeň. Nesmie sa použiť pastorok s iným počtom zubov, než aký je v originálnej stavebnici Tamiya. Zakázaná je akákoľvek zmena prevodového pomeru.
 • Pomocné elektronické riadenie (gyro, stabilizácia) je zakázané.

Kategória Truck lexan

 • Šasi je povinné zo stavebnice Tamiya, typ TT-01/TT-02 usporiadania 4x2, čo znamená, že hnaná smie byť len zadná náprava.
 • Zakázané sú zásahy do konštrukcie podvozku za účelom zníženia svetlej výšky. Táto musí ostať zachovaná rovnaká ako je v základnej stavebnici Tamiya.
 • Zakázané sú zasahy do konštrukcie podvozku, ktorých výsledkom by bol posun prednej, alebo zadnej nápravy ktorýmkoľvek smerom oproti originálnej stavebnici Tamiya.
 • Tlmiče zo stavebnice sa smú vymeniť za olejové.
 • Nápravy nesmú byť rozšírené, kolesá nesmú presahovať obrys karosérie a blatníkov zo stavebnice.
 • Povolená je úprava prvkov riadenia prednej nápravy za účelom vylepšenia stability prednej nápravy a riadenia. Povolená je zmena umiestnenia serva riadenia oproti originálnemu v stavebnici.
 • Povolená je konštrukčná úprava schránky baterky za účelom rýchlejšej výmeny baterky. Povolená je zmena polohy schránky, baterka nesmie byť viditeľná a nechránená.
 • Povinné je použitie originálneho prevodového pomeru, aký je v stavebnici Tamiya MAN 58632. Pastorok musí mať 19 zubov, koleso stáleho prevodu musí mať 61 zubov. Zakázaná je akákoľvek zmena prevodového pomeru.
 • Pomocné elektronické riadenie (gyro, stabilizácia) je zakázané.

8. Pneumatiky a disky

 • Disky a pneumatiky sú povinné značky Tamiya, alebo Carson, najviac 30mm široké. Povolené sú ALU disky Tamiya a Carson.
 • Zakázané sú akékoľvek chemické prípravky nanášané na pneumatiky pre vyššiu priľnavosť (mazanie).
 • Pri umiestnení modelu na dráhu musia byt pneumatiky suché

9. Motor

Kategória Truck klasik

 • Povolený je pohon len jedným elektromotorom typu Tamiya 540-J (Johnson), ktorý je súčasťou štandardnej stavebnice trucku Tamiya. Nesmie sa nijako upravovať.

Kategória Truck lexan

 • Povolený je pohon len jedným elektromotorom typu Tamiya 540, ktorý je súčasťou štandardnej stavebnice šasi Tamiya TT-01/TT-02. Nesmie sa nijako upravovať.

Spoločné pre obe kategórie

 • Pretekár musí umožniť usporiadateľovi skontrolovať otáčky motora pred pretekom a počas preteku na kontrolnom zariadení. Pri meraní nesmie byť motor ničím zaťažený a musí byť odpojený od regulátora, tak aby sa dal pripojiť k meraciemu zariadeniu.
 • Medzi motor a regulátor sa odporúča dať na vodiče konektory 3,5mm pre jednoduchšie meranie motora.

10. Regulátor

Kategória Truck klasik

 • Povinné je použitie jednotného typu regulátora DSYS 72A.
 • V prípade, že regulátor má možnosť zmeny programu (firmware) je povolený len program voľne dostupný na internetových stránkach výrobcu regulátora. Testovacie, skúšobné a oficiálne nezverejnené verzie programov sú zakázané!
 • Kontrola dodržiavania nastavenia regulátora a použitého programu sa bude robiť náhodne, alebo pri podozrení, že vyššie uvedené pravidlá boli porušené. Dôkazná povinnosť je na strane pretekára!
 • Zakázaná je spiatočka. Musí byť zablokovaná v regulátore, alebo vysielači.

Kategória Truck lexan

 • Povolené je použitie ľubovoľného typu regulátora.
 • V prípade, že regulátor má možnosť zmeny programu (firmware) je povolený len program voľne dostupný na internetových stránkach výrobcu regulátora. Testovacie, skúšobné a oficiálne nezverejnené verzie programov sú zakázané!
 • Kontrola dodržiavania nastavenia regulátora a použitého programu sa bude robiť náhodne, alebo pri podozrení, že vyššie uvedené pravidlá boli porušené. Dôkazná povinnosť je na strane pretekára!
 • Zakázaná je spiatočka. Musí byť zablokovaná v regulátore, alebo vysielači.

11. Batéria

 • Povolené sú LiPol, LiFe, NiMH, NiCd články dostupné na trhu.
 • Maximálne povolené napätie pre Lipol články je 4,2 V na článok bez záťaže.
 • Model je poháňaný maximálne šiestimi článkami NiMh (NiCd), alebo dvomi článkami LiPol s celkovým napätím 8,2 V v pevnom netrieštivom obale (HARD CASE).
 • Batéria nesmie byt v priebehu jazdy nabíjaná ani menená.
 • Prídavná batéria pre napájanie rádiového príslušenstva modelu ani transpondéra je zakázaná.

12. RC vybavenie a ostatné

 • Model musí byt vybavený personálnym transpondérom s napájaním z prijímača.
 • Povolené sú len frekvencie RC súprav schválené pre ovládanie automobilových modelov s vysielacím výkonom neprekračujúcim normy EÚ. Použitie vysielača s vyšším výkonom, ktorý bude rušiť vysielače iných pretekárov, znamená okamžitú diskvalifikáciu (pozor na vysielače Turnigy!).
 • Zakázaný je ktorýkoľvek typ vysielača, ktorý nie je certifikovaný pre európsky trh (vysielací výkon).

13. Voľný tréning

 • Začína najmenej 30 minút pred začiatkom preteku.
 • Počas tréningu nie je zabezpečené meranie počítacím zariadením.

14. Rozprava

 • Vyhlásením rozpravy je trať uzatvorená.
 • Použitie trate povoľuje vo výnimočných prípadoch riaditeľ preteku.

15. Dĺžka jazdy

 • Všetky kvalifikačné rozjazdy a finálové jazdy trvajú 5 minút plus posledné kolo a čas do dokončenia posledného kola, maximálne do 40 sekúnd.
 • Autá ktoré neprejdú cieľom v čase stanovenom pre jazdu, budú klasifikované podľa počtu zaznamenaných kôl a odjazdeného času.
 • V prípade ak sa uskutočnia menej ako dve úplné rozjazdy je výsledok neplatný a pretek zrušený

16. Kvalifikácia

 • Kvalifikácia sa jazdí na 3 rozjazdy.
 • Usporiadateľ bude pri zaraďovaní pretekárov do rozjázd prihliadať na ich výkonnosť.
 • Do jednej rozjazdy môže byt zaradených najviac 8 pretekárov.
 • Po každej rozjazde sa zverejní priebežné poradie.
 • Pretekárom sa sčítajú výsledky dvoch lepších kvalifikačných rozjázd.
 • Lepšie umiestnenie dosiahne pretekár s vyšším počtom kôl a s nižším časom.

17. Finále

 • Finále sa jazdí na 3 finálové jazdy. Do finálových skupín budú pretekári zaradení po 8.
 • Jazdec môže postúpiť do finále po odjazdení najmenej jednej kvalifikačnej rozjazdy.
 • Finálová jazda sa uskutoční v tom prípade, ak sa na štart postavia minimálne 3 pretekári.
 • Bodujú sa dve lepšie z troch finálových jázd. Víťaz finále získa 1 bod, druhý získa 2 body a tak ďalej až po 10 bodov pre desiateho jazdca. Jazdec, ktorý neodštartoval alebo bol diskvalifikovaný získa 10 bodov.
 • Finalista "A" finále s najnižším počtom bodov sa stane víťazom preteku. Pri zhodnom počte bodov rozhoduje lepší výsledok v bodovaných jazdách.

18. Vyhodnotenie

 • Všetky finálové výsledky budú zverejnené najmenej 10 minút pred vyhlásením výsledkov.
 • Ak nebude dokončené žiadne finále, výsledky budú vzaté z kvalifikačných pozícií

19. Bodové hodnotenie pre sezónu

 1. miesto 20 bodov
 2. miesto 18 bodov
 3. miesto 15 bodov
 4. miesto 12 bodov
 5. miesto 10 bodov
 6. miesto 8 bodov
 7. miesto 6 bodov
 8. miesto 4 body
 9. miesto 2 body
 10. až posledné miesto po 1 bode
 • Víťazom seriálu je pretekár s najvyšším počtom bodov.
 • Pri zhodnom počte bodov rozhodne "zlatý" bod pridelený víťazovi posledných pretekov seriálu.
 • Ak sa ani týmto spôsobom nedá rozhodnúť, potom sa pretekári umiestnia v celkovom vyhodnotení spolu na tom istom mieste.
 • Výsledky budú zverejnené na internetovej stránke www.htmodel.sk

20. Povinnosti jazdca

 • Jazdec je povinný riadiť sa pokynmi Jury.
 • Jury má úplnú právomoc na podujatí.
 • Za prejazd pod počítadlom vždy zodpovedá jazdec, a v prípade že pod ním z akéhokoľvek dôvodu neprešiel, kolo sa mu nezapočítava.

21. Tribúna

 • Jazdec je povinný minimálne 30 sekúnd pred štartom svojej jazdy zaujať miesto na tribúne.
 • Pokiaľ sa nedostaví včas, nebude pripustený k jazde.
 • Po odštartovaní jazdy nie je povolené:
 • Meniť miesto na tribúne.
 • Odovzdať riadenie inej osobe.
 • Akokoľvek rušiť ostatných pretekárov.
 • Opustiť tribúnu pred skončením jazdy.
 • Jury môže jazdcom zadať miesto na tribúne.
 • V prípade poruchy pretekár vypne svoj vysielač, odstúpi od hrany tribúny a vyčká do konca jazdy.
 • Ak pretekár predčasne zostúpi z tribúny, bude potrestaný škrtnutím najlepšieho dosiahnutého výsledku.
 • Po ukončení jazdy je pretekár povinný ihneď zastaviť model, odložiť vypnutý vysielač na určené miesto a vypnuté auto predložiť ku kontrole, alebo do depa podľa pokynov Jury.

22. Nasadzovanie

 • Jazdec, ktorý práve nejazdí v rozjazde, je povinný zaujať miesto nasadzovača na určenej pozícii.
 • Jazdci musia nasadzovať len jazdu nasledujúcu po vlastnej jazde.
 • Jazdci z poslednej jazdy nasadzujú prvú jazdu.
 • Náhradný nasadzovač je prípustný len ak je schválený Jury.
 • Nasadzovačov zásah musí byt primeraný s minimálnym vplyvom na ostatných jazdcov
 • Organizátor musí zabezpečiť nasadzovača na neobsadené miesto nasadzovača z dôvodu, že predošlá jazda mala menší počet jazdcov, alebo za neprítomného nasadzovača.

23. Štartovacia procedúra

 • Jazdec zapne svoj vysielač a auto postaví na štartovaciu čiaru, alebo štartovací box najneskôr 30 sekúnd pred štartom.
 • Po 30 sekundovom signáli autá nesmú prejsť za štartovaciu čiaru.
 • Jazda je ukončená signálom "všetci koniec".

24. Kvalifikačné a finálové jazdy

 • Pre všetky jazdy sa používa štartovací rošt typu "F1" striedavo s intervalom 1 meter s dvoma radmi áut.
 • Naprieč dráhou je vyznačená štartovacia čiara v blízkosti počítadla (rampy) časomiery.
 • Poradie pri štarte
 • V prvej rozjazde štartujú autá v poradí registračných čísel.
 • V nasledujúcich rozjazdách štartujú autá podľa priebežného poradia.
 • Najlepší jazdec kvalifikácie si môže zvoliť svoju štartovaciu pozíciu na rošte vľavo alebo vpravo.
 • Táto konfigurácia zostáva pre všetky ostatné finálové jazdy.
 • Autá odštartujú hromadne na ústny pokyn časomerača, alebo zvukový signál generovaný časomierou.

25. Opakovaný štart

 • Časomerač môže nariadiť opakovaný štart len v prípade zlyhania časomiery.
 • V prípade prerušenia štartovacej procedúry, štart musí byt znovu spustený najmenej od signálu "30 sekúnd do štartu".
 • Ak je jazda prerušená:
 • Predtým ako prvé auto dokončilo jedno celé kolo dráhy, potom je jazda reštartovaná ihned po tom ako bol odstránený dôvod pre prerušenie jazdy.
 • Potom čo prvé auto dokončilo jedno celé kolo dráhy, potom bude jazda opakovaná vo vhodnom čase, vezme sa do úvahy čas na dobitie alebo výmenu batérií
 • Predčasný štart nesmie byt dôvodom na opakovaný štart

26. Tresty sa udeľujú za:

 • Predčasný štart (po 10 sekundovom signáli): predné kolesá prešli štartovaciu čiaru alebo svoj vyznačený štartovací box. Sankcia + 10 sekúnd.
 • Predné kolesá prešli štartovaciu čiaru alebo svoj štartovací box o viac ako 1 meter. Sankcia -1 kolo.
 • Porušenie pravidiel. Sankcia + 10 sekúnd.
 • Nebezpečnú jazdu. Sankcia + 10 sekúnd.
 • Nevhodné správanie na tribúne a v priestore trate. Sankcia + 10 sekúnd.
 • Skrátenie trate (nepočíta sa v prípade, že bol pretekár z trate vytlačený súperom.). Sankcia + 10 sekúnd.
 • Neuvoľnenie trate pre pretekára, ktorý je o celé kolo vpredu. Sankcia + 10 sekúnd.
 • Kontakt medzi modelmi je povolený a nie je trestaný, pokiaľ nejde o nebezpečnú jazdu.

27. Diskvalifikácia z jazdy sa udeľuje za:

 • Porušenie technických pravidiel.
 • Stratu kvalifikačného času alebo bodového skóre danej jazdy.
 • Použitie spiatočky v jazde.

28. Diskvalifikácia z preteku sa udeľuje za:

 • Štart s iným ako prihláseným modelom.
 • Opakované porušenie pravidiel.
 • Za obzvlášť nevhodné správanie na tribúne, alebo v priestore konania pretekov (platí aj v prípade, že sa priestupku dopustí sprievodná osoba pretekára).

29. Strata doteraz najlepšieho kvalifikačného času alebo najlepšieho bodového skóre

 • Nenastúpenie na miesto nasadzovania.
 • Chybné nasadzovanie respektíve poskytnutie nekvalifikovaného náhradníka.

30. Protest

 • Sa môže podať len písomne Jury s vkladom 10,- €. V prípade neuznania protestu vklad prepadne v prospech usporiadateľa.

31. Jury (rozhodcovská komisia)

 • Jury je vždy najmenej 3 členná, pri účasti viac než 15 pretekárov je 5 členná.
 • Skladá sa z prihlásených pretekárov, ktorí budú vylosovaní pred začatím pretekov.
 • V prípade súhlasu prostej väčšiny prihlásených pretekárov, môže byť členom Jury aj nesúťažiaci jednotlivec. Počet členov Jury ale ostáva nezmenený.
 • Mená členov Jury sú vyhlásené pri rozprave pred štartom preteku.
 • Jury posudzuje modely či zodpovedajú pravidlám, udeľuje penalizácie.
 • Jury rieši priestupky proti pravidlám pretekov, diskvalifikácie, rozhoduje o prerušení pretekov.
 • Proti rozhodnutiu Jury nie je možné odvolanie. Výsledky jednania Jury musia byť oznámené hneď po prejednaní.

32. Časomerač

 • Časomerač je určený dohodou pretekárov, alebo losovaním pred štartom pretekov
 • Dáva pokyn na štart a ovláda časomieru.
 • Sleduje jazdu, a v spolupráci s Jury pretekárom prideľuje penalizácie podľa pravidiel.

33. Organizátor

 • Organizátor vyhlasuje začiatok a koniec seriálu.
 • Má na starosti evidenciu pretekárov a vedie štatistiku.
 • Vyhlasuje výsledky na záver seriálu a organizuje ceremoniál vyhlasovania víťazov.

34. Ceny za celkové umiestnenie

 1. miesto - vecná cena
 2. miesto - vecná cena
 3. miesto - vecná cena

*V prípade menej ako 5 účastníkov len vecná cena za 1. miesto.

Posledná aktualizácia 10.7.2016, spracoval Ing. Jozef Anďal