Preteky RC modelov truckov

Náš modelársky klub ako prvý na Slovensku rozbehol seriál pretekov RC modelov truckov. Preteká sa v dvoch hlavných disciplínach. Parkúrové preteky a preteky na okruhu.

Parkúrové preteky RC truckov sa jazdia so súpravou ťahača a návesu. Vhodné sú pre modelárov so slabšími nervami a pomalšími reakciami. Preteká sa v jazde zručnosti na vopred pripravenej trati s presne definovanými úlohami. Pretekár musí so svojim ťahačom a návesom prejsť všetky úlohy tak, aby sa nedotkol žiadnej branky. Za každý dotyk dostáva trestné body. Dôležitý je aj celkový čas, za ktorý prejde celú trasu.

Okruhové preteky RC truckov sa jazdia so sólo ťahačmi a inšpirované sú pretekmi skutočných truckov na okruhu. Podstat týchto pretekov je jednoduchá: prejsť čo najviac kôl za stanovený čas. Jazdí sa v skupinách po 4 - 8 modelov na trati ohradenej mantinelmi. Tieto preteky sú "kontaktné", takže nárazy modelov do mantinelov, ale aj neúmyselne do seba navzájom sú súčasťou činnosti a preto nie sú vhodné pre modelárov, ktorí svoje modely milujú nadovšetko. 

Preteky RC truckov podporujú